Privacy Statement 

Emplore (gevestigd te (5504 LM) Veldhoven, hierna: ‘Emplore’ is een werving & selectie bureau, doet Interim Recruitment, Project Management, E-Recruitment en Procedure ondersteuning, waarvoor dit privacy statement geldig is.

De werkzaamheden van Emplore worden op diverse locaties in Nederland uitgevoerd en beheerd. Persoonlijke gegevens van betrokkenen van de diensten van Emplore worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Emplore houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Emplore, dan worden de persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Emplore houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan.

  • Contactgegevens doorsturen via de website

Wanneer je de website bezoekt en contactgegevens doorgeeft aan Emplore, zullen deze gebruikt worden om contact op te nemen. De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 4 weken.

  • Bij werving & selectie diensten 

Gegevens die actief worden verstrekt naar Emplore, worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
A. Gegevens worden gebruikt na overleg, om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren, zoals het informeren over beschikbare vacatures bij potentiele werkgevers.

B. De gegevens worden na toestemming gedeeld met potentiele werkgevers. Emplore is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden.

Na een termijn van 12 maanden inactiviteit, ontvangt u van Emplore een bericht of de gegevens behouden of verwijderd dienen te worden.

  • Zakelijke relatie en Interim Recruitment

Emplore gebruikt de verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om de overeengekomen diensten en informatie te leveren. Emplore gebruikt de gegevens daarnaast voor employer branding doeleinden, zodat gerichte diensten kunnen worden geboden. De gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

  • Sollicitatie

Emplore gebruikt de gegevens voor de verwerking van de sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv, motivatie, ambitie en salarisindicatie. De verstrekte gegevens inclusief het interview verslag worden door Emplore bewaard gedurende een periode van vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Indien er toestemming is gegeven worden de gegevens pas na een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

  • De nieuwsbrief

Emplore gebruikt bij toestemming het mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Afmelden kan via info@emplore.nl

Beveiliging gegevens
Emplore maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt dan contact met ons op via info@emplore.nl

Stuur ons een bericht

Stuur ons een bericht en dan nemen we contact met je op.